MyHabits

MyHabits geeft inzicht in de kleuren die zichtbaar zijn in iemands gedrag. Via een sms-traject van twaalf weken biedt MyHabits praktische tips om dat gedrag effectiever te maken. Door op cruciale momenten te pauzeren en een andere kleurvariant te laten zien, worden MyHabits-deelnemers flexibeler in hun gedrag en verbetert de samenwerking met anderen.

Kleurtypen en feedback

MyHabits

Wat doe ik

De MyHabits 360°-vragenlijst is gebaseerd op de kleurentheorie van MyDrives en maakt gebruik van de voorkeursrollen uit de MyDrives-analyse. Wanneer iemand het gedrag kan laten zien dat aansluit op zijn persoonlijke drijfveren en bijbehorende voorkeursrollen, is de kans het grootst dat hij energie krijgt en dat hij in een flow terechtkomt.

Door verschillende personen uit een bepaalde omgeving te vragen de MyHabits 360°-vragenlijst in te vullen over iemands gedrag, krijg je een compleet beeld van welke kleuren in iemands gedrag zichtbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat de kleuren die niet zichtbaar zijn ook nooit getoond worden. In een andere omgeving zou dit best wel eens het geval kunnen zijn. Omdat gedrag altijd afhankelijk is van de omgeving waarin iemand zich bevindt.

MyHabits

Anders denken

Wanneer je inzicht hebt in iemands drijfveren en het MyHabits 360°-gedragsprofiel, krijg je een helder beeld van het ontwikkelpotentieel. Persoonlijk gedrag is geen statisch iets. Door nieuwe omgevingen, successen en tegenvallers ben je als mens in staat om nieuw en ander gedrag te ontwikkelen. Met name de kleuren die niet door de omgeving in iemands persoonlijke gedrag worden waargenomen, bieden dan kansen voor groei en ontwikkeling.

Belangrijk hierbij is dat deelnemers vooral zelf gemotiveerd zijn om andere kleuren in hun gedrag te laten zien. Dat doen ze door zich bewuster aan te passen aan hun omgeving, door op cruciale momenten te pauzeren en net een andere kleur te laten zien. Hierdoor wordt hun gedrag effectiever en verbetert de samenwerking met anderen.

MyHabits

Gewoontegedrag pauzeren

Pauzeren vanuit de gestructureerde en precieze blauwe drijfveer houdt in dat je niet te star moet vasthouden aan regels en dat je niet blijft zeuren over de kleinste details.

Pauzeren vanuit de analyserende en kritische gele drijfveer houdt in dat je je moet afvragen of je zaken niet te complex maakt. En of verandering ook echt een verbetering is.

MyHabits

Doen is de beste manier van denken

Het klinkt eenvoudig, nieuwe kleuren inzetten als je dat nodig acht. Dat geldt ook voor het doorgronden van andere kleuren en het bijbehorende gedrag. De moeilijkheid is om die stappen ook daadwerkelijk te zetten in de praktijk. Dat is zelfs lastig. Daarom zorgt MyHabits er via sms-opdrachten voor dat deelnemers uit hun comfortzone komen, zelf keuzes maken, fouten durven te maken en zodoende experimenteel ervaren wat wel en wat niet wat werkt.

Bewaar te midden van je collega’s je eigen mening vandaag als laatste.

Vertel vandaag een collega dat je hem waardeert om wie hij is en wat hij doet.

MyHabits consultant
Patrick van Well

Anderen inspireren en een spiegel voorhouden om uiteindelijk vooruit te komen is Patrick op het lijf geschreven. Hij is een echt mensenmens en vanuit zijn sensitieve en intuïtieve vermogens weet hij het maximale uit je te halen.

alle consultants

Consultant worden