De Nationale Thuiswerktest

De gevolgen van verplicht thuiswerken

Organisatieperformance komt onder druk te staan en cultuur verandert

Effectiviteit van samenwerking neemt af

Mensen ervaren:

– minder betekenisvol werk
– gebrek aan persoonlijke ontwikkeling
– sterke afname onderlinge verbondenheid

Geen universele aanpak mogelijk

maatregelen moeten aansluiten bij werk- en privéomstandigheden en persoonlijke voorkeuren van medewerkers en leidinggevenden

De Nationale Thuiswerktest

geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren rond thuiswerken, aangevuld met voordelen van thuiswerken, valkuilen en tips