Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden


De MyDrives MyHabits MyMatch-totaalmethodiek richt zich op de belangrijkste drijfveren van mensen, het daaruit voortvloeiende gedrag en de omgeving waarin iemand zich bevindt. Zo ontstaat een compleet beeld dat antwoord geeft op de vraag: waarom doen mensen de dingen die ze doen?

Flow, stress en oog voor de ander

Als je gedrag in lijn is met je drijfveren ontstaat flow. Als dat niet het geval is, is stress een logisch gevolg. Het is daarnaast belangrijk om oog te hebben voor de ander. Wanneer je uitsluitend door je eigen gekleurde brillenglazen kijkt, heb je enkel een subjectieve perceptie van de mensen om je heen.

Als je gedrag in lijn is met je drijfveren ontstaat flow. Als dat niet het geval is, is stress een logisch gevolg.

Stappen vooruit door flexibel gedrag

De omgeving waarin iemand zich bevindt en zijn drijfveren zijn redelijk vaste factoren. Dit maakt dat flexibel omgaan met je gedrag de snelste en meest effectieve manier is om stappen vooruit te zetten. In de praktijk is dat soms iets minder gemakkelijk dan je misschien zou verwachten. Daarom werken we tijdens onze workshops vaak samen met highperformance-expert Paul Rulkens om het ontstaan van flexibel gedrag een extra zetje te geven. Paul begint een workshop geregeld met de uitspraak: ’Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.’ Wat hij bedoelt: mede door jarenlange ervaring zijn we meestal al goed in wat we doen. Maar door op een verfrissende manier met elkaar te sparren kunnen we nog beter worden. Paul stelt de begrippen helderheid, focus en executie daarbij centraal. Omdat zij de basis vormen voor highperformancegedrag en de bijbehorende prestaties.

Helderheid: waar wil ik naartoe?

Bij helderheid gaat Paul in op het belang van een visie en connectie. Organisaties die beide niet hebben, zitten vast. En wie weliswaar een visie heeft maar een gebrek aan connectie regeert vanuit een ivoren toren. Omgekeerd geldt dat organisaties blijven steken in het kumbayagevoel van de scouting als ze beschikken over voldoende connectie maar een tekort aan visie. Alleen visie en connectie sámen openen de heldere weg voor organisaties naar de daadwerkelijke totstandkoming van een highperformancecultuur.

We werken tijdens onze workshops vaak samen met highperformance-expert Paul Rulkens om het ontstaan van flexibel gedrag een extra zetje te geven.

Focus: strategisch stoppen

Bij focus wijst Paul onder meer op het belang van strategisch stoppen. Ter illustratie gebruikt hij het beeld van een kind dat aan een klimladder hangt. Als het zich met beide handen krampachtig blijft vastklampen, gebeurt er niets. Net zoals een kind moet een organisatie dingen als het ware ‘loslaten’ voordat er sprake is van vooruitgang. Anders gezegd: welke activiteiten dragen niet bij aan het realiseren van de organisatiedoelen en de beoogde highperformancecultuur? Nog een vergelijking. Stel dat je een rapport of verslag hebt gemaakt waar vele uren werk in zit. Stuur dat document dan eens door met een beveiligd wachtwoord. Vraagt niemand je om het wachtwoord? Dan is dat een activiteit waar je strategisch mee zou kunnen stoppen.

Executie: wat maakt de boot sneller?

Bij executie vertelt Paul onder andere over het Britse roeiteam dat in 1998 na een serie dramatische resultaten een nieuwe coach aanstelt. Die coach voert maar één nieuwe regel in: vanaf nu stellen we ons bij alles wat we doen de vraag of het de boot sneller maakt. Een heftige party op de avond voorafgaand aan een training zorgt daar niet voor, een extra zondagochtendtraining op de Theems doet dat wel. Paul maakt op die manier de link naar highperformancegedrag binnen organisaties die stoppen met activiteiten die niets bijdragen aan hun belangrijkste doelen. Hoe het verhaal is afgelopen? De acht Britse roeiers veroveren twee jaar later in Sydney de gouden medaille. Dat is de eerste Britse zege op de Olympische Zomerspelen sinds 1912.

Hiernaast zie je aan de linkerzijde dat dit de drie individueel gerichte drijfveren zijn. Aan de rechterzijde staan de vier groepsgerichte drijfveren. Ook die zijn belangrijk. Want in je eentje kun je weliswaar behoorlijk tempo maken, maar alleen samen kom je verder.

Gekleurde nunchaku’s

Het mooie aan het gedachtegoed van Paul is dat de drie pijlers helderheid, focus en executie perfect aansluiten bij de zevenkleurentheorie die de MyDrives MyHabits MyMatch-totaalmethodiek gebruikt. De pijler helderheid is naadloos in overeenstemming met de gele drijfveer die begrijpen en analyseren van nature in zich heeft. Focus op het doel past uitstekend bij de competitieve en resultaatgedreven oranje drijfveer en de pijler executie komt overduidelijk terug in de daadkrachtige en actiegerichte rode drijfveer. In de visual zie je aan de linkerzijde dat dit de drie individueel gerichte drijfveren zijn. Aan de rechterzijde staan de vier groepsgerichte drijfveren. Ook die zijn belangrijk. Want in je eentje kun je weliswaar behoorlijk tempo maken, maar alleen samen kom je verder.

Wil je meer weten over highperformance-expert Paul Rulkens? Check dan zijn website: www.paulrulkens.com.