Binnen het Tuckman-model staan twee vragen centraal: waar sta je nu als team en waar wil je straks zijn? Om die vragen te beantwoorden maakt het model gebruik van vier fasen: forming, storming, norming en performing. In de formingfase is een team van medewerkers en een leidinggevende net bij elkaar en vindt de communicatie veelal plaats met de leidinggevende die de te volgen lijn uitzet.